Marc legal

Normativa

En aquest espai podeu consultar els textos que formen l’espai normatiu de les pràctiques a la UOC:

Una vegada signat el conveni de pràctiques, l’estudiant queda cobert per dues pòlisses: una assegurança d’accidents i una assegurança de responsabilitat civil.

Per aquest motiu és imprescindible que ambdues parts hagin signat el conveni i que aquest estigui a disposició de la UOC abans que l’estudiant comenci les pràctiques. En cas contrari, l’estudiant no estaria cobert per cap de les dues assegurances.
 

Depenent del tipus de col·laboració (nombre d’estudiants, durada de la relació, etc.), es pot signar un o altre tipus de conveni de cooperació educativa.

  • Conveni específic: és el més habitual per a formalitzar pràctiques puntuals en una empresa externa. El signen l’estudiant, el centre de pràctiques i la UOC. Cobreix el període de pràctiques concret que s’hi especifiqui.
  • Conveni marc: en el cas de tenir una col·laboració continuada en el temps se signa un conveni marc entre l’empresa i la Universitat. Un cop signat aquest document, les pràctiques següents es formalitzarien amb un protocol d’adhesió que només hauria de signar l’estudiant.