Pràctiques no curriculars

Durada de les pràctiques

La durada màxima de les pràctiques depèn dels estudis que cursi l’estudiant.

A continuació es detalla el nombre màxim d’hores de pràctiques que es pot fer d’acord amb el tipus d’estudis que faci l’estudiant.

 

Tipus d'estudis Nombre màxim d'hores de pràctiques Nombre màxim d'hores per curs acadèmic
Graus de 240 crèdits (4 anys) 3.000 750
Graus de 180 crèdits (3 anys) 2.250 750
Màsters de fins a 90 crèdits 1.125 750
Màsters de fins a 60 crèdits 750 -
Postgraus 375 -
Especialitzacions 187,5 -


Cal tenir en compte que es poden signar un màxim de dos convenis en un mateix centre de pràctiques. La durada màxima de cada conveni per curs acadèmic és de 750 hores (sempre que la durada màxima de les pràctiques dels estudis ho permeti).

En cas de signar un segon conveni, cal que transcorri un mes entre ambdós convenis. El projecte formatiu del segon conveni ha de preveure tasques diferents de les incloses en el primer conveni.
 

Modalitat de les pràctiques

Les pràctiques acadèmiques externes són les pràctiques vinculades a un centre de pràctiques extern. Aquestes pràctiques poden ser:
 

  • · Presencials: Impliquen la presència física al centre durant tota la durada de les pràctiques.
  • · Virtuals: Es fan a distància en format remot.
  • · Semipresencials: Una combinació de les opcions presencial i virtual.

En qualsevol d’aquestes modalitats, l’estudiant se situa en un context d’aprenentatge «autèntic», que l’apropa a la realitat del seu camp professional.

Requisits per a fer les pràctiques no curriculars
Com se sol·liciten les pràctiques no curriculars
Informació per als centres de pràctiques