Òrgans de coordinació i representació

A banda de l'estructura organitzativa de la UOC, és necessari disposar d'uns òrgans de coordinació i representació que permetin assegurar que tots els recursos i serveis tenen caràcter transversal per a tota l'oferta de formació, però que atenguin a la diversitat de necessitats, fruit de les característiques específiques dels programes. Els òrgans de coordinació i representació faciliten la comunicació i el debat dels processos transversals.

Els òrgans principals de coordinació i de representació de la Universitat actualment són els següents: 

Òrgans de participació
Òrgans de coordinació