Una universitat global amb impacte social

La transformació digital és una actitud

L'ODS 4 de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides apel·la les institucions educatives a garantir una educació de qualitat per a tothom.

Com a referents en aprenentatge en línia, acompanyem sistemes educatius i institucions en el desenvolupament d'un model en línia propi amb un vessant triple: pedagògic, tecnològic i organitzatiu. 

Cocreem el procés de transformació digital per estendre a qualsevol punt del món el repte de formar per transformar i fer-lo realitat.

 

Un model d'aprenentatge 100 % en línia

El model d'aprenentatge de la UOC és únic i possibilita i promou una formació contínua, d'acord amb les necessitats de les persones i les organitzacions, aprofitant al màxim el potencial que ofereix la xarxa per aprendre en un entorn flexible i asíncron.

La metodologia de la UOC combina projectes i activitats per aprendre, l'acompanyament docent personalitzat i el treball en equip. L'estudiant es marca el ritme en funció de les seves necessitats, cosa que facilita la conciliació familiar i laboral.

 

87.000
estudiants
104.501
graduats i graduades

 

Per una vida professional oberta

28
graus
53
màsters universitaris
68
màsters i postgraus propis
204
especialitzacions i cursos de postgrau
8
programes de doctorat
10
cicles formatius de grau superior d'FP (amb Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC)

 

Recerca amb vocació transformadora

7 àmbits de coneixement

Arts and Humanities Arts i Humanitats
Information and Communication Sciences Ciències de la Informació i de la Comunicació
Health Sciences Ciències de la Salut
Law and Political Science Dret i Ciència Política
Economics and Business Economia i Empresa
Computer Science, Multimedia and Telecommunications Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Psychology and Education Sciences Psicologia i Ciències de l'Educació

Un entorn de recerca de qualitat

Acreditada i reconeguda internacionalment

#25anysUOC promovent el talent, generant i connectant coneixement

Any 1995: en un moment en què dominava el telèfon fix, l’ADSL començava a caminar i Google ni tan sols existia, Gabriel Ferraté va rebre l’encàrrec de crear una universitat a distància a Catalunya. En lloc de copiar altres models, va idear la primera universitat 100% online del món.