Abordatge de les violències de gènere i LGTBI-fòbiques

Les desigualtats de gènere són un problema estructural del qual la universitat no és aliena. De la mateixa manera que en altres espais de socialització, també a la universitat s'han normalitzat conductes i situacions que són violència.

Com a agent social generadora de coneixement, la universitat pot tenir un paper clau en l'erradicació de les violències de gènere, transformant el sistema i les relacions socials en les quals se sustenten.

La UOC es compromet a fer de la seva institució universitària un espai lliure de violències envers les dones i les persones LGTBI.

Protocol contra l'assetjament sexual
Com ho fem?