Anàlisi del mercat de treball

La Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral (UPAL) neix per generar coneixement científic sobre un món laboral que canvia ràpidament. Per això, busca connectar la Universitat amb les empreses, les organitzacions i els professionals, per fomentar un diàleg continu.

La nostra missió és obtenir i proporcionar informació rellevant i oportuna sobre la demanda laboral, les competències exigides i les necessitats de formació al llarg de la vida en diferents sectors i llocs de treball, amb una perspectiva territorial.

A partir d'aquesta informació i del desenvolupament d'eines digitals, busquem millorar les trajectòries professionals dels estudiants i alumnis i promoure una oferta de cursos que s'adeqüin a les necessitats de les persones i les empreses.

Equip

Projectes

Enllaços d'interès

Aliances

Logo Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Logo PIMEC

Logo EULEP

Logo Microcredx

Logo FUNDAE

Logo LMI4E

Logo DRESKILL

Logo Projectat

Logo MCE