Sir Timothy Berners-Lee

Investidura de doctor honoris causa de Sir Timothy Berners-Lee per la seva contribució al desenvolupament de les tecnologies de la informació i, especialment, a la seva socialització, pel fet d'haver ideat el 1990 el World Wide Web, com també el primer navegador web i el primer servidor web, amb l'objectiu principal de crear una xarxa de continguts de format digital per a ser compartits, mitjançant la combinació de l'hipertext i internet.