Hanna Damásio

Investidura de Hanna Damásio com a doctora honoris causa perquè simbolitza l'esperit d'innovació tecnològica al servei de la recerca, l'educació i el benestar de les persones, que és a la base del projecte científic i educatiu de la UOC.