«L'eix de recerca en salut digital està ben consolidat dins la Universitat com un dels tres àmbits d'especialització propis»

 Marta Aymerich

15 grups de recerca, d'un total de 51 a tota la UOC, es dediquen a la salut digital (Foto: Toni Santiso/Rectimepro)

25/01/2023
Imma Alberch

Marta Aymerich Martínez

Vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca

Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca i presidenta del Consell de Direcció de l'eHealth Center

 

Amb motiu de la celebració dels cinc anys de recorregut de l'eHealth Center, el centre de recerca en salut digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), entrevistem Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca i presidenta del Consell de Direcció de l'eHealth Center. En aquesta entrevista, Aymerich fa una valoració de les fites aconseguides al llarg d'aquest període i dels reptes de futur.

L'eHealth Center ha complert cinc anys. Quines són les metes principals que s'han assolit durant aquest temps?

Penso que hem treballat molt i estem començant a veure'n resultats. Durant aquest període ens han guiat tres propòsits: impulsar la recerca i l'intercanvi de coneixement dins i fora de la Universitat; facilitar el treball interdisciplinari i transversal en xarxa, i catalitzar la salut digital, difonent l'activitat de recerca, innovació i formació que es fa des de la Universitat en aquest àmbit i donant-hi notorietat.

Actualment, hi ha quinze grups que fan recerca en salut digital a la UOC i hem generat espais de discussió científica internacional com els eHealth Talks, que celebrem amb una periodicitat mensual. També hem consolidat convocatòries anuals d'impuls i promoció de la recerca i hem anat teixint un mapa d'aliances estratègiques, amb organitzacions globals, com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) o l'Associació Internacional d'Universitats (IAU), i amb institucions punteres de l'ecosistema de salut del nostre context, com l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) o l'Hospital Sant Joan de Déu, per citar-ne dos exemples.

Gran part dels esforços del centre s'han enfocat a impulsar el creixement de la recerca en salut digital dins la Universitat. Com valores aquests esforços?

Els valoro positivament. Ara com ara, podem dir que l'eix de recerca en salut digital està ben consolidat dins la Universitat com un dels tres àmbits d'especialització propis, juntament amb la societat xarxa i l'aprenentatge en línia.

Com deia, són 15 els grups de recerca, d'un total de 51 a tota la UOC, que es dediquen a la salut digital i, d'aquests, n'hi ha 4 d'adscrits directament a l'eHealth Center que van ser seleccionats el 2021 mitjançant un procés d'avaluació amb comitè científic extern. L'investigador o investigadora principal d'aquests grups adscrits es dedica de manera majoritària, si no exclusiva, a fer recerca en salut digital.

Val a dir que des de l'empara de l'eHealth Center procurem donar visibilitat a tota la comunitat investigadora en salut digital i potenciem tota la recerca que es genera d'aquest àmbit, independentment de si surt o no dels grups que hi estan directament adscrits.

Durant aquest període hem promogut i consolidat activitats de caràcter periòdic, com els eHealth Talks mensuals que he esmentat o les convocatòries anuals d'ajuts a treballs finals de màster, en col·laboració amb els Estudis de Ciències de la Salut i els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. També hem impulsat les convocatòries anuals de prova de concepte, que fomenten la recerca interdisciplinària i transversal en salut digital dins la Universitat.

L'eHealth Center col·labora amb diverses xarxes i institucions nacionals i internacionals, com l'Organització Mundial de la Salut. Quines contribucions pot fer la UOC en aquest teixit?

Treballem en xarxa amb diversos centres i institucions d'àmbit local i internacional. Des del 2018 liderem el clúster global d'universitats de la IAU sobre l'objectiu de desenvolupament sostenible de salut i benestar. Ho fem amb universitats de tots els continents. A més, donem suport als Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, que són un centre col·laborador de l'OMS en eHealth des de l'abril del 2018. Hem col·laborat amb el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) i el Ministeri d'Educació, Cultura, Ciència i Tecnologia de l'Argentina portant a terme un curs de postgrau sobre salut digital per a professionals de l'Argentina, amb qui s'ha establert una comunitat de pràctica amb els alumnis.

També treballem per reforçar la nostra presència dins l'ecosistema de salut i de recerca del nostre entorn. Cooperem amb institucions com ara l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) o amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l'Ajuntament de Barcelona, per esmentar-ne alguns exemples.

A més, durant aquest període ens hem unit a l'associació CataloniaBio & Health Tech amb la finalitat de trobar espais comuns per generar sinergies. Precisament amb aquesta vocació de trobar espais d'intercanvi, l'eHealth Center va impulsar la iniciativa The eHealth What if Forum, un espai de debat i reflexió sobre salut digital que es va celebrar el novembre del 2021 i que, d'alguna manera, recollia el testimoni del Congrés Internacional de Recerca sobre eHealth dut a terme per l'eHealth Center el 2018.

Hi ha diversos grups de recerca que treballen en col·laboració amb centres de salut i altres actors de l'ecosistema de salut de Catalunya. Per què és important que es creï aquesta transferència del coneixement que surt de la Universitat cap a la societat?

El centre té l'objectiu de promoure la recerca i la innovació en salut digital per esdevenir un agent de canvi social promotor de la transformació del sistema de salut. Per aconseguir-ho, considerem que és important que els actors involucrats en el canvi tinguin espais comuns en els quals tothom aporti expertesa en la seva branca de coneixement per unir experiències i caminar cap a un sistema de salut beneficiós per a usuaris i professionals.

Estar interconnectats amb altres organitzacions de l'àmbit de la salut representa una bona oportunitat per construir projectes amb una perspectiva interdisciplinària i transversal. Per exemple, formem part del Barcelona Aging Collaboratory (BALL), que està ubicat al Parc Sanitari Pere Virgili i que inclou diverses institucions de l'ecosistema de salut de Catalunya que l'impulsen.

La UOC ha apostat per la construcció del Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació, que allotja l'eHealth Center. Què representa aquest compromís per la recerca en salut digital que es fa a la Universitat?

La construcció del hub ens permet impulsar la recerca interdisciplinària per aportar solucions en tres eixos globals clau en què tenim, com deia, expertesa reconeguda: l'aprenentatge en línia, la salut digital i la societat xarxa. Tota la comunitat investigadora de la UOC i dels equips que hi donen suport es concentra sota un mateix sostre equipat amb laboratoris d'experimentació i espais de treball, i pensem que aquesta situació és idònia perquè aflorin idees, noves col·laboracions i projectes que, d'altra manera, no s'haurien produït.

En el cas de la salut digital, hi ha diversos grups que tenen línies de recerca que podrien estar relacionades amb l'àmbit de la salut digital i esperem que amb el hub es puguin desvetllar situacions d'acostament entre aquests grups i els que avui en dia ja fan recerca en salut digital. Un dels grans objectius de l'eHealth Center és promoure la recerca en aquest àmbit dins la Universitat i, gràcies a aquests espais, albirem que sorgiran noves idees, col·laboracions i sinergies.

Quins objectius persegueix l'eHealth Center per als anys vinents i a quins reptes s'enfronta?

Durant aquests cinc anys, hem assistit a un creixement i una evolució de l'ús de la salut digital. En gran part, ha estat una situació propiciada per la pandèmia de COVID-19. Entreveiem molts reptes associats al futur de la salut digital, entorn de com s'han adoptat aquestes tecnologies i tota la feina que encara queda per fer a fi d'aconseguir una implementació real de la salut digital.

Aquesta implementació ha d'estar basada en l'evidència científica i, per això, cal molta recerca translacional, és a dir, una recerca que es focalitzi a escurçar el temps entre l'obtenció dels resultats de la recerca i la seva aplicació a la pràctica clínica i de salut pública. També cal molta recerca interdisciplinària que permeti avançar en el model d'atenció a la salut, personalitzant-lo més i fent-lo més salutogènic, o, dit d'una altra manera, que estigui més orientat a la salut, a com promoure-la i com mantenir-la, i no tan enfocat en la malaltia. La participació dels ciutadans en la recerca, el codisseny i la cocreació amb ells són sens dubte desafiaments importants per avançar cap a aquest model.

Per fer front a aquests reptes, des de l'eHealth Center investiguem com les tecnologies digitals contribueixen a millorar la salut i el benestar individuals i col·lectius, com ens permet reforçar —a partir de la tecnologia, la comunicació i les dades— els sistemes de salut i els seus professionals, i com la salut digital ens ajuda a tenir més coneixement i millor capacitat de decisió sobre la mateixa salut.

Documentació

Enllaços relacionats

Continguts relacionats