La UOC i la UPF llancen el grau de Nutrició Humana i Dietètica

 

El grau facilitarà tant la inserció laboral com la possibilitat de promoció o de canvi d'orientació professional (Foto: Brooke Lark/Unsplash)

El grau formarà futurs professionals per exercir com a dietistes-nutricionistes en àmbits com la nutrició clínica, la indústria alimentària o la salut pública

La Ciència de la Nutrició i la Dietètica s'ha confirmat com una disciplina indispensable en el manteniment de la salut i dels sistemes alimentaris. La disponibilitat i la varietat d'aliments s'ha ampliat en els darrers anys, alhora que han augmentat els hàbits alimentaris inadequats i el sedentarisme. Això ha causat un increment de la malnutrició i de malalties cròniques relacionades amb l'alimentació, com l'obesitat, la diabetis mellitus de tipus 2 o les malalties cardiovasculars.

Per a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és fonamental prioritzar el paper de la nutrició en els serveis de salut per poder garantir una nutrició òptima en totes les etapes vitals i reduir aquests efectes negatius. A més, destaca com a element clau la necessitat de millorar els entorns alimentaris en els quals es venen o proporcionen aliments, a fi de promoure que les persones segueixin dietes o consumeixin aliments més saludables.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) estrenen, el setembre vinent (curs acadèmic 2023-2024), el grau de Nutrició Humana i Dietètica, que té com a finalitat preparar professionals per als nous reptes de salut i sostenibilitat del sistema alimentari. "L'objectiu és proporcionar una formació sòlida en coneixements relacionats amb els reptes assistencials, la salut pública, la indústria alimentària o la metodologia científica aplicada a la salut", explica la directora del grau, Marina Bosque, professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.

La titulació oficial permetrà als futurs dietistes-nutricionistes tenir una visió general i crítica sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'alimentació, de manera que podran aportar valor al mercat professional en àmbits amb bona demanda ocupacional, com ara la indústria alimentària, la biotecnològica o la salut pública.

El grau facilitarà tant la inserció laboral com la possibilitat de promoció o de canvi d'orientació professional a aquelles persones que ja són al món laboral. "Són estudis que poden interessar com a primera titulació o com a segona titulació a aquelles persones que ja estan graduades en l'àmbit de les ciències de la salut (infermeria, medicina, farmàcia, biologia, bioquímica, psicologia, activitat física i esport, etc.) i que es volen continuar formant en un àmbit regulat i amb projecció de futur", assenyala Bosque.

 

Assignatures i pràctiques

"El grau ofereix assignatures bàsiques com ara Biologia cel·lular, Biologia molecular i genètica, Anatomia humana i Fisiologia humana, amb pràctiques de laboratori experimentals i pràctiques en laboratoris virtuals. Aquestes assignatures bàsiques permetran a l'estudiantat conèixer l'estructura del cos humà, el seu funcionament i els processos bàsics de les cèl·lules", indica Berta Alsina, professora del Departament de Medicina i Ciències de la Vida (MELIS) i coordinadora del grau a la UPF.

A més, per treballar les competències vinculades a l’àmbit de la dietètica i la nutrició, el grau té assignatures obligatòries com Ciència i tecnologia dels aliments, Higiene i seguretat alimentària, Dietoteràpia o Nutrició comunitària. "Així mateix, el grau inclou un conjunt d'assignatures optatives enfocades a l'especialització en diferents camps, com la salut pública, la indústria alimentària o la nutrició esportiva; per exemple, Promoció i educació per a la salut, Gastronomia, Innovació i desenvolupament de nous aliments o Alimentació en l'activitat física i l'esport", afegeix Alsina.

La titulació consta de pràctiques externes en institucions de tres àmbits diferents —la nutrició clínica, la salut pública i la indústria i restauració col·lectiva—, que permetran que l'estudiant tingui contacte directe amb la realitat de la professió i apliqui tots els coneixements i les competències adquirides al grau.

 

Àmbits de professionalització amb demanda laboral

Els graduats i les graduades seran persones expertes en alimentació, nutrició i dietètica amb capacitat per actuar sobre l'alimentació de persones sanes o malaltes en els àmbits amb demanda laboral següents:

  • Nutrició clínica. En centres i institucions sociosanitaris públics o privats (centres d'atenció primària, hospitals, clíniques, residències, centres mèdics especialitzats, entitats esportives, etc.).
  • Salut pública o nutrició comunitària. En programes de prevenció i promoció de la salut en institucions governamentals (ajuntaments, ministeris, conselleries, etc.), organitzacions no governamentals de cooperació, escoles o associacions, entre d'altres.
  • Indústria alimentària. Un sector en creixement i altament rellevant en termes socials i econòmics, en què és important assessorar en el desenvolupament de nous productes o en la millora dels existents en els aspectes relacionats amb la salut i la sostenibilitat.
  • Restauració. Participació en l'organització i la gestió dels serveis i menús oferts en un local, i també d'aquells serveis i menús cada vegada més demanats: a domicili o per emportar-se.
  • Recerca i docència. En centres de recerca i universitats.
  • Exercici lliure de la professió i generació de nous models de negoci.

Experts UOC

Marina Bosque

Directora del grau de Nutrició Humana i Dietètica de la UOC.