La UOC coordinarà un nou centre d'excel·lència europeu d'igualtat de gènere en la recerca

científica

Hi ha poca representació de les dones en les carreres investigadores a tots els nivells, des de les primeres fases fins a les càtedres (foto: Trust "Tru" Katsande / unsplash.com)

26/10/2022
Juan F. Samaniego

La Universitat lidera el projecte INSPIRE amb altres tretze entitats i centres de recerca i amb un finançament de gairebé cinc milions d'euros


El projecte brindarà suport a 12 comunitats de pràctica amb 95 institucions per a la implementació de plans d'igualtat i de pràctiques innovadores

El 50 % de les tesis doctorals de les universitats europees són fetes per dones. No obstant això, només representen el 30 % de les persones que es dediquen a la recerca. A més, la precarietat laboral en les primeres fases de la carrera investigadora és més habitual entre dones que entre homes, i la bretxa augmenta de manera significativa a mesura que s'ascendeix en l'escala acadèmica. El 2019, només un de cada quatre directors d'institucions d'educació superior a Europa i una mica menys d'un terç dels membres de les seves juntes directives eren dones.

Les dades, extretes de l'informe She figures 2021 elaborat per la Comissió Europea, deixen lloc a pocs dubtes: malgrat els avanços, la bretxa de gènere continua essent més que evident en les carreres investigadores. Amb l'objectiu de tancar aquesta bretxa i promoure la igualtat de gènere en la recerca i en la innovació, neix INSPIRE, un nou projecte europeu, finançat amb gairebé cinc milions d'euros i coordinat des del grup de recerca de Gènere i TIC (GenTIC), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A més, aquest projecte buscarà aprofitar el coneixement de les intervencions d'igualtat de gènere per fer que el sistema de recerca sigui més inclusiu amb els grups infrarepresentats.

 

La igualtat en la carrera investigadora

"La igualtat de gènere en la carrera investigadora es pot treballar amb diferents enfocaments. La poca representació de les dones en les carreres investigadores a tots els nivells, des de les primeres fases fins a les càtedres, és real. També falten dones en els llocs de presa de decisions, i hi ha molts estudis que no inclouen la perspectiva de gènere", explica Rachel Palmén, investigadora de GenTIC i coordinadora del nou projecte INSPIRE. "Sempre que parlem de la igualtat de gènere en la recerca analitzem la situació des d'aquests tres enfocaments: la carrera investigadora, la presa de decisions i el contingut de la mateixa recerca", afegeix.

Per a Palmén, tot i que hi ha hagut avenços en l'àmbit europeu, encara hi ha moltes coses que es poden fer per tancar la bretxa de la desigualtat de gènere en la carrera investigadora i aconseguir una recerca més inclusiva. Pel que fa a l'organització, per exemple, es poden avaluar els processos de contractació i de promoció interna per garantir que no hi hagi biaixos de gènere (ni de cap altre tipus) en l'avaluació, i es pot posar més èmfasi en la transparència i la claredat dels requisits per ser contractat o ascendir.

A més, les organitzacions de finançament poden requerir que els investigadors incloguin la perspectiva de gènere en la seva proposta de projecte i poden exigir una avaluació dels resultats. Una de les línies principals en aquest camp de recerca ha estat reconèixer com s'han de transformar les institucions i les estructures per aconseguir ser més inclusives.

 

Catorze entitats coordinades per la UOC

El projecte INSPIRE: Centre of Excellence on Inclusive Gender Equality in Research & Innovation: Creating Knowledge & Engaging in Collaborative Action ha arrencat aquest octubre i s'estendrà durant 48 mesos. És finançat per la Unió Europea amb cinc milions d'euros a càrrec del programa Horizon Europe, i servirà per crear un centre sostenible d'excel·lència que sigui reconegut a escala mundial per la qualitat de les seves recerques i anàlisis sobre la igualtat de gènere inclusiva en el camp de la recerca i la innovació.

INSPIRE conjugarà coneixements d'avantguarda, enfocaments polítics ambiciosos i pràctiques innovadores perquè acadèmics, experts en igualtat i professionals es puguin connectar i compartir recursos, crear-ne de nous i vincular-se de manera estratègica amb institucions públiques i privades en benefici de l'espai europeu de recerca. "L'objectiu és fer recerca sobre temes d'igualtat, però també donar suport més pràctic a les institucions que implementen plans i accions d'igualtat de gènere", afegeix Rachel Palmén.

Un total de catorze centres de recerca i universitats participaran en el projecte, coordinats des de la UOC. La seva feina s'organitzarà al voltant de quatre grans temàtiques o knowledge & support hubs (KSH):

  1. Interseccionalitat. L'objectiu d'aquesta temàtica serà reunir coneixement sobre com les discriminacions de gènere es relacionen amb altres eixos de discriminació, com ara la raça o la discapacitat. Aquest bloc el dirigiran la Universitat d'Hasselt (Bèlgica) i el centre de recerca aplicada Notus (Espanya).
  2. Foment del canvi en el sector privat. Des d'aquí es buscaran fórmules per aplicar el coneixement sobre igualtat en el sector privat posant el focus en la innovació. El coordinaran l'organització alemanya de recerca Startseite Fraunhofer-Gesellschaft i el centre Joanneum d'Àustria.
  3. Ampliació de la participació. L'objectiu serà compartir experiències reals de posada en marxa de plans d'igualtat en institucions amb poca experiència en aquest àmbit. El dirigiran la Universitat Jagellònica de Polònia, juntament amb el Znanstvenoraziskovalni Center d'Eslovènia i la secció argentina de la Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials.
  4. Manteniment del canvi sostenible. L'objectiu d'aquest KSH és crear un canvi que perduri i que vagi més enllà d'accions puntuals d'igualtat. El coordinaran la Universitat de Dinamarca Meridional i la Universitat Radboud dels Països Baixos.

A més d'aquestes institucions i de la UOC, en INSPIRE participen també l'Európa Média Szolgáltató Nonprofit d'Hongria, l'Institut GESIS-Leibniz de Ciències Socials d'Alemanya, Portia i l'Innosystems Symvouleutikes Ypiresies Kai Efarmoges Pliroforikis Ypsilis Technologias Monoprosopi Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia de Grècia.

D'altra banda, els quatre KSH també donaran suport a dotze comunitats de pràctica (en les quals estan representades més de 95 institucions) per facilitar la implementació de plans d'igualtat i fomentar el suport mutu per al desenvolupament conjunt de pràctiques innovadores, capacitació personalitzada i recopilació de dades paneuropees. INSPIRE buscarà reduir les disparitats entre els estats membres i enfortirà la legislació europea d'igualtat mitjançant un enfocament distribuït, centrat en la difusió de coneixements, experiències i noves oportunitats per a una recerca i una innovació més obertes i inclusives.

 

El grup de recerca

Tot aquest treball estarà organitzat pel GenTIC de la UOC, un grup de recerca amb àmplia experiència en temàtiques d'igualtat en l'àmbit de la recerca i la innovació. Entre altres projectes internacionals recents, el grup ha coordinat el projecte internacional ACT per al desenvolupament de comunitats de pràctica dirigides a impulsar la igualtat de gènere i el canvi institucional en l'àmbit de la recerca i la innovació europees. Les principals troballes i lliçons del projecte ACT es poden consultar en un llibre d'accés obert publicat recentment. El projecte ACT es va basar en el treball de GenPORT, un altre projecte europeu coordinat per GenTIC que va crear un portal europeu amb bones pràctiques, eines i recursos per fomentar la igualtat de gènere i l'excel·lència en els camps de la ciència, la innovació i la tecnologia.

 

Aquest projecte és finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea, a l'empara de l'acord de subvenció núm. 101058537.

El projecte INSPIRE afavoreix la consecució de l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 5, igualtat de gènere.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-Learning Research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Rachel Palmén

Rachel Palmén

Investigadora del grup Gènere i TIC (GenTIC), de l'IN3 de la UOC

Enllaços relacionats