Una nova terāpia psicolōgica es mostra eficaį en dones amb fibromiālgia i depressiķ

  fibromiālgia depressiķ psicologia

La terāpia de constructes personals millora els símptomes de depressiķ en dones amb fibromiālgia (Imatge: Engin Akyurt, Unsplash)

09/05/2022

Un treball de la UOC, la UB i la UDLA mostra que la terāpia de constructes personals és tan eficaį com una terāpia psicolōgica estāndard a l'hora de millorar els símptomes depressius i la qualitat de vida de les pacients amb fibromiālgia


Les dues terāpies van reduir els símptomes de depressiķ en aproximadament el 60 % de les dones participants en l'estudi


L'estudi obre la porta a poder personalitzar més els tractaments

La fibromiālgia és una malaltia reumatolōgica d'origen desconegut que es caracteritza per un dolor crōnic i que moltes vegades s'acompanya de símptomes de depressiķ. Afecta fonamentalment dones i no té cura, perō diferents tractaments poden ajudar a alleujar-ne els símptomes.

La terāpia psicolōgica de tipus cognitivoconductual és una de les eines que s'empren i que ha mostrat ser d'utilitat. Ara, un estudi multicčntric amb participaciķ d'investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat de les Amčriques (UDLA) de l'Equador, publicat en accés obert en la revista International Journal of Clinical and Health Psychology, ha provat que una altra forma de terāpia psicolōgica, anomenada terāpia de constructes personals, és igual d'eficaį a l'hora de reduir els símptomes depressius i de millorar la qualitat de vida de les pacients. Per a Mari Aguilera, investigadora del grup interuniversitari GRECIL, professora de la UB i dels Estudis de Psicologia i Cičncies de l'Educaciķ de la UOC, i coautora principal de l'estudi, juntament amb la investigadora de la Universitat de les Amčriques Clara Paz, aquests resultats impliquen poder "obrir el ventall de terāpies eficaces i guanyar en flexibilitat per adaptar-se a les particularitats i necessitats de cada pacient".

 

106 dones en un estudi pioner i multicčntric

El treball, coordinat pel catedrātic de la Facultat de Psicologia i l'Institut de Neurocičncies de la UB Guillem Feixas, va incloure 106 dones amb fibromiālgia i símptomes depressius que eren ateses en deu llocs diferents: dos centres de salut mental i vuit centres d'atenciķ primāria. L'associaciķ entre fibromiālgia i depressiķ és freqüent en aquestes pacients i sembla anar en els dos sentits: l'una augmenta el risc i empitjora les característiques de l'altra.

Les voluntāries van seguir una terāpia psicolōgica setmanal durant prop de quatre mesos. La meitat va rebre una terāpia estāndard de tipus cognitivoconductual, que ja s'ha mostrat moderadament eficaį en aquesta mena de pacients. L'altra meitat va seguir un tractament basat en la terāpia de constructes personals, un enfocament diferent i "centrat en la identitat de les persones, en com es veuen a si mateixes, com veuen el que els passa i com veuen els altres", explica Joan Carles Medina, també autor del treball i professor dels Estudis de Psicologia i Cičncies de l'Educaciķ de la UOC i investigador de la UB.

Els resultats de l'estudi mostren que totes dues terāpies van reduir els símptomes de depressiķ en aproximadament el 60 % de les dones participants i que no hi ha diferčncies significatives entre tractaments. A més, també mostren millores quant a l'impacte de la malaltia en el funcionament diari i respecte al dolor. En concret, gairebé una de cada quatre pacients que van rebre la terāpia de constructes personals va millorar el funcionament de manera rellevant a mitjā termini, i una de cada sis va veure disminuīt el dolor.

 

Més eines per a la personalitzaciķ

"La fibromiālgia no té una causa concreta coneguda i tampoc té cura, perō una millora psicolōgica repercuteix en la salut física", detalla Aguilera. Aixō sobretot és important en una malaltia que "encara és qüestionada per alguns metges i a la qual moltes vegades es dona menys importāncia pel fet que afecta majoritāriament dones", afegeix.

La terāpia estāndard de tipus cognitivoconductual "estā més interessada en la manera de modificar la conducta que en el perquč d'aquesta", comenta Aguilera, mentre que la terāpia de constructes personals se centra especialment "en com construeixes el teu mķn i a quč dones significat. Perō no es tracta tant d'enfrontar-les com de comprovar que les dues poden ser útils des d'una posiciķ diferent".

Alguns treballs havien mostrat, per exemple, que la terāpia de constructes personals podia ser eficaį en el tractament de la depressiķ. Tanmateix, més enllā d'un petit estudi pilot, "és la primera vegada que s'estudia i es demostra que aquest tipus de terāpia pot ser d'ajuda per a pacients amb fibromiālgia", explica Medina. Disposar de més recursos provats permet adequar-se a les preferčncies de les pacients. "Ens serveix per personalitzar i adaptar més bé els tractaments. Tenim més eines per escoltar, aprendre i proposar estratčgies", conclou.

 

L'estudi ha rebut finanįament del Ministeri de Cičncia i Innovaciķ del Govern d'Espanya.

Aquesta recerca afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar.

Article de referčncia:

Mari Aguilera, Clara Paz, Marta Salla, Victoria Compaņ, Joan Carles Medina, Leticia Medeiros-Ferreira, Guillem Feixas. (2022). Cognitive-behavioral and personal construct therapies for depression in women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. International Journal of Clinical and Health Psychology, 22(2). DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2022.100296

 

UOC R&I

La recerca i innovaciķ (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a quč s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjanįant l'estudi de la interacciķ entre la tecnologia i les cičncies humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovaciķ en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferčncia de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert sķn eixos estratčgics de la docčncia, la recerca i la innovaciķ de la UOC.

Més informaciķ: research.uoc.edu #25anysUOC

Experts UOC

Mari Aguilera

Mari Aguilera

Investigadora del grup interuniversitari GRECIL dels Estudis de Psicologia i Cičncies de l'Educaciķ

Joan Carles Medina

Pprofessor dels Estudis de Psicologia i Cičncies de l'Educaciķ