Metodologia online de qualitat

L'estudiantat sempre està acompanyat per l'equip docent.

Més de 5.800 persones formen l'equip de professorat i funció tutorial que s'encarrega de guiar l'estudiantat.

Equip docent

Recursos i materials innovadors

Per què apostar per l'educació online?

La metodologia que situa la UOC com a referent en e-learning de qualitat

Avalada per l'estudiantat


88 %
tornaria a triar la UOC
104.501
graduades i graduats

 

Formada per un gran equip


1.400
persones de l'equip docent, investigador i de gestió
5.800
persones de l'equip docent col·laborador i de funció tutorial que faciliten l'aprenentatge

 

Reconeguda per les empreses


90 %
de taxa d'ocupació

 

Inclusiva i diversa

138
països amb presència d'estudiantat de la UOC
90 %
estudia i treballa
58 %
de l'estudiantat són dones
2.072
estudiants amb diversitat funcional acreditada