Graduació del curs 2015-2016

Actes de graduació
Barcelona
12 de novembre de 2016

S'hi van celebrar tres actes de graduació en funció dels estudis cursats:
 

9.30 h | 12.30 h | 16 h

Madrid
19 de novembre de 2016

Acte per als graduats i graduades de totes les titulacions.

Parlaments del rector
Parlaments
Representants dels graduats