eHealth Impulsa

L'eHealth Center, en línia amb la seva missió de promoure la recerca en salut digital a la Universitat, genera activitats d'impuls a la recerca i innovació en salut digital adreçades a la comunitat UOC.

Activitats d'impuls a la recerca i innovació