Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA)

Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA)

Des de l'any 2016, el rector de la UOC, Josep A. Planell, presideix el Comitè Executiu de la xarxa CINDA, una xarxa iberoamericana especialitzada que aplega universitats de més de quinze països. Des d'allà es gesten col·laboracions interuniversitàries, es difon i genera coneixement, i contribueix, així mateix, al desenvolupament de polítiques d'ensenyament superior i de gestió universitària. Com a xarxa prioritària per a la UOC, treballem els projectes següents:

Consisteix en la col·laboració entre universitats de la xarxa per a impulsar la mobilitat dels estudiants entre les diferents institucions.

Contribuir al desenvolupament de les capacitats institucionals que facilitin el disseny i la implementació de polítiques i estratègies d'internacionalització i la col·laboració entre els membres de la xarxa és l'objectiu d'aquest projecte del qual la UOC forma part. El desenvolupament d'aquest projecte inclou l'avaluació de les polítiques d'internacionalització de les universitats, la capacitació de les persones, l'enfortiment institucional i la visibilització de bones pràctiques.

A més, a la UOC hem acollit la trobada de vicerectors econòmics i gerència, hem participat amb ponències en seminaris i reunions de vicerectorats i hem publicat un capítol a la publicació Educación Superior Inclusiva.