Programes amb organismes internacionals

L'experiència de 25 anys de la UOC com a complement del sistema universitari català mitjançant l'aprenentatge en línia de qualitat ens avala. Per això, davant la demanda creixent de formació universitària en bona part dels països de tot el món, en particular a l'Amèrica Llatina, acompanyem institucions educatives, sistemes d'ensenyament superior, organismes supranacionals i governs d'àmbit global en la implantació dels seus propis models i propostes d'ensenyament en línia.