Competències transversals

La singularitat del nostre model educatiu en línia fa que els nostres graduats adquireixin les competències digitals imprescindibles en la nostra societat. Amb tot, la nostra prioritat és formar ciutadans i professionals amb una visió crítica, coneixedors d'altres realitats i preparats per a afrontar els reptes globals i socials.

A la UOC també incorporem al currículum dels nostres programes competències transversals orientades al fet que l'estudiant entengui el món canviant en què vivim, on les divisions entre nord i sud, entre el que és local i el que és global, o entre països i continents, es dilueixen inevitablement.

Per això treballem per introduir la competència transversal de compromís ètic i global, que inclourà la perspectiva de gènere, en tots els nostres programes formatius partint del marc que ens aporta l'Agenda 2030.