Codi ètic

La UOC, amb el propòsit de millorar el compliment dels seus objectius, decideix assumir un conjunt de valors, principis i normes que han d'inspirar la conducta dels membres de la nostra universitat.

El codi ètic és un referent valuós per a tota la comunitat universitària i la seva obligatorietat s'estableix sobre la base de les raons morals que el justifiquen. La seva força rau exclusivament en el compromís adquirit per totes les persones integrants de la comunitat de respectar un conjunt de valors i principis comuns.

En aquest sentit, el codi ètic no és una norma jurídica, sinó un recull de normes i principis morals que han d'orientar la convivència entre les diferents persones i col·lectius de la Universitat.

Veure més

Kit de recursos d'ètica en la recerca

La generació i la gestió del coneixement, que afecten tant la persona que dirigeix i executa la recerca com la persona que intervé en els processos d'avaluació dels resultats i de transferència del coneixement, han de portar-se a terme de manera íntegra i aplicar l'ètica en tot el conjunt d'activitats. El marc legislatiu i la publicació de normes deontològiques bàsiques en la pràctica científica de la majoria d'universitats i centres de recerca evidencien la preocupació per vetllar per l'ètica en la recerca.

Així, doncs, i de manera complementària a la legislació i normativa vigents, la Universitat considera necessari dotar-se d'instruments que permetin assegurar la qualitat de la recerca i evitar problemes d'integritat en el comportament del personal investigador.

Veure més

Política de compliment normatiu penal

La Política de compliment normatiu penal estableix els principis generals pels quals s'ha de regir la Universitat pel que fa al compliment normatiu penal, i és aplicable a directius i treballadors de la FUOC i de la resta d'empreses del grup.

Així mateix, la política s'aplica a les persones que porten a terme activitats en nom o per compte de l'organització, i també als socis de negoci que puguin representar riscos penals per a la UOC i altres grups d'interès.

Veure més

Canal de consultes i denúncies

La UOC compta amb un canal de consultes i denúncies que té com a finalitat facilitar un mitjà confidencial a fi que qualsevol persona pugui comunicar, inclús de manera anònima, qualsevol infracció de la legislació i normativa vigent duta a terme per un treballador o treballadora de la Universitat i de la qual tingui coneixement. Per normativa interna s'entén la totalitat de codis, polítiques, procediments, instruccions, protocols, reglaments i manuals de la UOC, entre altres.
 

Com pots tramitar una denúncia?

1) Accedeix al canal de consultes i denúncies fent clic aquí sota. Se't demanarà un codi d'organització, que és el següent: UOC
 

Si ho prefereixes, et pots baixar l'aplicació al mòbil. Des de l'aplicació tens la possibilitat de fer un xat, mentre que des del web no es pot.
 

Android IOS

2) Selecciona l'interlocutor que vols que rebi el missatge.

3) Introdueix en el camp Explicació tota la informació en relació amb la consulta o denúncia.

4) Selecciona l'opció Vull identificar-me o bé Click anònim.

Si tens algun problema tècnic a l'hora de tramitar la consulta o la denúncia, entra una incidència al servei d'atenció del Campus Virtual. Tingues present que persones alienes a la gestió del canal podran visualitzar la informació que comparteixis, motiu pel qual no has de compartir cap dada de caràcter personal ni informació confidencial.