Les lliçons inaugurals de la UOC versen sobre una de les línies d'expertesa i coneixement de la UOC en convivència amb les tecnologies de la informació i de la comunicació. Es duen a terme tant en la virtualitat com presencialment, buscant la interacció de la comunitat UOC amb el convidat a inaugurar el curs.