Consell assessor

El Consell Assessor de l’eHealth Center de la UOC és un organisme de naturalesa consultiva que proporciona orientació en les estratègies de recerca, innovació i formació de l’eHealth Center. Està format per membres independents de prestigi internacional i de reconeguda trajectòria en l’àmbit de la salut digital.

Joan X. Comella Carnicé
Joan X. Comella Carnicé

Joan X. Comella és doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (UB) i catedràtic de la Universitat de Lleida (UdL) des de l'any 2002 i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de l'any 2007. Des del setembre del 2009 i fins a l'octubre del 2022 va ser director científic d'Infraestructura Europea de Recerca Translacional Avançada en Medicina i director del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). Actualment és director d'R+D de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, càrrec que compagina amb la seva activitat docent a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Itziar Larizgoitia
Itziar Larizgoitia

Itziar Larizgoitia és metgessa de salut pública, doctora en Polítiques de Salut i màster en Salut Pública i Administració de Negocis. Fins al febrer del 2021 va ser avaluadora sènior de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), càrrec en què va liderar avaluacions en àrees de prioritat institucional amb l'objectiu de fonamentar-ne la planificació estratègica i impulsar una organització transparent i basada en resultats. El seu interès gira entorn de la millora de la qualitat, la seguretat i el rendiment dels sistemes i els serveis de salut, des d'una aproximació científica i integradora. Actualment és directora de Salut Pública del Govern Basc.

Marcelo D'Agostino
Marcelo D'Agostino

Marcelo D'Agostino és l'assessor principal de sistemes d'informació i salut digital de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS), Oficina Regional per a les Amèriques de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). És membre del Consell Assessor de Salut Digital Global de l'OMS, del Consell de Salut Digital COVID-19 del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) i del Simulador COVID-19 de l'Escola de Medicina Harvard i l'Institut Tecnològic de Geòrgia. És màster en Gestió de la Informació i el Coneixement, i ha fet cursos de postgrau i d'especialització de Diplomàcia Digital, Disseny d'E-learning per a la Salut, Diplomàcia Global al Món Modern, Política de Salut Global i Desenvolupament Sostenible.

Nuria Oliver
Nuria Oliver

Nuria Oliver és directora de recerca en Ciència de Dades a Vodafone i científica de dades principal a Data-Pop Alliance. Té més de vint anys d'experiència investigadora en l'àmbit de la modelització i la predicció del comportament humà a partir de dades i la interacció humà-computador. És doctora en Intel·ligència Perceptiva per l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). Va treballar més de set anys com a investigadora a Microsoft Research i va ser la primera dona directora científica a Telefónica R&D, on va treballar més de vuit anys.

Sara Pérez
Sara Pérez

Sara Pérez és neuropsicòloga clínica i psicòloga general sanitaria, la Sara Pérez és professora del Departament de Psicologia Bàsica II (Processos cognitius) de la Universidad Complutense de Madrid. També és responsable de la Consulta de  Neuropsicologia lògiaca, Servei de Neurologia Centro Médico Milenium Costa Rica Sanitas S.L. A més, és neuropsicologa a APERTCras (Asociación Nacional Síndrome de Apert y otras Craneosinostosis Sindrómicas) i membre acadèmica d’EUPATI (European Patients' Academy on Therapeutic Innovation) i coordinadora espanyola d'aquesta mateixa entitat.

Xavier Prats Monné
Xavier Prats Monné

Xavier Prats Monné actualment forma part de Teach For All. Va ser director general de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea entre el setembre del 2015 i el setembre del 2018. Durant aquests tres anys va ser responsable de les polítiques i els programes en matèria de salut i seguretat alimentària de la Unió Europea, incloent-hi la promoció de la salut pública, l’avaluació dels sistemes nacionals de salut, la legislació farmacèutica, la salut i el benestar dels animals, i també l’enfortiment de la capacitat d’Europa per afrontar situacions de crisi en l’àmbit de la salut humana i el sector de l’alimentació.

Antoni Trilla
Antoni Trilla

Antoni Trilla és llicenciat en Medicina (Universitat de Barcelona, 1980), doctor en Medicina (Universitat de Barcelona, 1990) i màster en Gestió Hospitalària (Universitat de Barcelona) i en Economia de la Salut (Universitat Pompeu Fabra). És especialista en medicina interna i medicina preventiva i salut pública, consultor sènior i cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. També és professor agregat de Salut pública de la Universitat de Barcelona, vicedegà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la mateixa universitat i professor investigador d'ISGlobal. La seva àrea de treball són les malalties transmissibles i les vacunes.